Mayıs 18, 2019

laboratuar

laboratuvar

Kategoriler

Röntgen

Bilgisayarlı digital röntgen sistemi sayesinde çekilen röntgenler bilgisayar ortamında anında incelenebilmektedir. Kliniğimizde kontrast radyografi dediğimiz ilaçlı röntgende cekilebilmektedir.

Yoğun Bakım

Kliniğimizde 7/24 süreyle veteriner hekim bulunmaktadır ve hastalarımızın tedavileri aksatılmadan her saat takip edilmektedir.

Hematolojik

Laboratuar ünitemizde IDEXX LaserCyte Hemogram Cihazı kullanılmaktadır. Bu cihaz ile dostlarınızın tam kan sayımı kısa sürede yapılmaktadır. Kan hastalıkları ve enfeksiyon tablosu, Check-Up, anestezi öncesi ve acil vakalarda tam kan sayımı teşhisi kesinleştirip tedaviyi yönlendirmede büyük önem taşımaktadır.

Biyokimyasal

Karaciğer, böbrek, kalp gibi organlara spesifik parametrelerin yanı sıra gastro-intestinal sistem, endokrin( hormonal ) sistem, kas ve iskelet sistemi ve lipit metabolizmasına özgü parametrelere bakılarak organ ve sistemlerin işleyişi ve durumu hakkında bilgi edinilmektedir

Kan Gazları

Laboratuar ünitemizde bulunan IDEXX Vet Stat cihazı ile köpek ve kedilerin elektrolit ve kan gazları kısa sürede ayrıntılı biçimde belirlenmektedir. Bu sayede acil ve yoğun bakım gerektiren ve yaşlı hastaların gerek anestezi öncesi risk düzeyi gerekse uygulanacak damar içi sıvı tedavisinin tüm ihtiyaçları ayrıntılı şekilde tespit edilmektedir.

İdrar Tahlili

Kliniğimizde IDEXX Veteriner Otomatik İdrar Tahlil Cihazı kullanılmaktadır. Reflektans fotometri yöntemi kullanılarak idrarda; özgül ağırlık, lökosit, nitrit, pH, protein, glukoz, ketojenik madde, ürobilinojen, bilirubin ve kan tespiti kısa sürede yapılmaktadır.+90 (216) 367 38 58
+90 (530) 450 92 19
info@vetcity.com.tr
Maltepe Vetcity Veteriner Kliniği Kurumsal Web Sitesine Hoşgeldiniz


+